Kyster og estuarier


Kyster forandres hele tiden som følge af naturens påvirkning i form af bølger, tidevand, dønninger, erosion og aflejring. Der er samtidig et øget pres på kysterne for at tilgodese kommercielle, fritids- og udbygningsmæssige interesser. Det kræver grundig planlægning og evaluering for at bevare disse komplekse og dynamiske kystområder og dermed sikre en bevarelse for eftertiden.

Klimaforandringer medfører en øget havstandsstigning, og har dermed en stor indflydelse på hvorledes kysterne forvaltes og sikres for at imødegå kysterosion.

Planlægning og udvikling af havne samt aktiviteter langs med kysterne kræver en række hydrauliske og miljømæssige discipliner for at sikre bæredygtige løsninger, der tilgodeser behovene og minimerer belastningen på omgivelserne.

DHI’s filosofi er at arbejde med og ikke mod naturen gennem et indgående kendskab og grundig analyse af de processer, der indgår. Denne filosofi baseres på en unik kombination af faglig ekspertise, feltundersøgelser og overvågning samt numerisk modellering og hydrauliske modelforsøg. Herved sikres en optimal løsning på ofte meget komplekse problemstillinger.